Wirtualna wycieczka dla LIMWirtualna wycieczka dla LIM


Wycieczka została wykonana na zlecenie firmy LIM dla działu zajmującego się planowaniem sieci radiowych i radioliniowych. Jest interesująca z kilku powodów:

  • główna panorama, panorama warszawy, nie ma prawa istnieć, gdyż została ona wykonana w warunkach sprzecznych z zasadami fotografii panoramicznej: z krawędzi budynku dając ogromną paralaksę
  • wycieczka ma wiele elementów dynamicznych, które uproszczają kod playera i dają klientowi możliwość łatwego dodania lub odjęcia elementów wycieczki bez wiedzy na temat samego kodowania
  • wycieczka ma wbudowaną wideo panoramę co daje klientowi możliwość nie tylko oglądania panoramy warszawy ale i masztu, na którym będzie montowany sprzęt telekomunikacyjny
  • wysokiej rozdzielczości panoramy dodatkowe umożliwiają wnikliwą ocenę sprzętu zamontowanego na samym maszcie