Jubileusz w Kopalni Soli w Wieliczce

Jubileusz w Kopalni Soli w Wieliczce

Niepewność na początku i duma obecnie – tak w wielkim skrócie uczestnicy jubileuszowej sesji Rady Powiatu Wielickiego określali 10 letnią historię powiatu. Uroczystość zgromadziła osoby zaangażowane w jego powstanie, radnych wszystkich trzech kadencji, przedstawicieli władz państwowych, parlamentu i samorządów, a także instytucji i organizacji, z którymi powiat wielicki współpracuje na co dzień.

Sesję poprzedziła msza święta odprawiona w kaplicy św. Kingi w intencji mieszkańców. Przewodniczył jej ks. dziekan Stanisław Mika z Niepołomic, który mówiąc w homilii o zasadach szczególny nacisk położył na zasadę służebności drugiemu człowiekowi. Liturgię zakończyło złożenie kwiatów przez przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego Wiesława Bobowskiego i starostę Jacka Juszkiewicza przed pomnikiem Jana Pawła II. Towarzyszyło mu odśpiewanie wspólnie z chórem Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" papieskiej "Barki".

W części przewidzianej na wystąpienia gości jako pierwszy głos zabrał Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Duda, który odczytał list prezydenta RP: Lecha Kaczyńskiego skierowany do uczestników uroczystości. Po nim przemawiali między innymi: senatorowie Maciej Klima i Zbigniew Cichoń, wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys, Kazimierz Barczyk, starosta monachijski Johanna Rumschöttel, a także Zbigniew Zarębski, o którym przedmówcy wyrażali się jako o twórcy powiatu. – Mimo dzielących nas niekiedy różnic, wszyscy pracowaliśmy dla wspólnego dobra mieszkańców. To był ten najważniejszy cel, który łączył i pozostaje on największą wartością tamtych czasów – powiedział przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego pierwszej i drugiej kadencji Zbigniew Zarębski.

Podkreśleniem tego właśnie faktu było wręczenie radnym wszystkich trzech kadencji oraz burmistrzom i wójtom gmin wchodzących w skład powiatu wielickiego oraz staroście monachijskiemu medali "Nobili Actis Pro Vielicensi Districto". Pomysłodawcą odznaczeń, które zaprojektował artysta rzeźbiarz Marcin Piwnik był radny Tadeusz Gorycki.

Podczas sesji zostały wręczone również ustanowione po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego nagrody Starosty Wielickiego stanowiące uhonorowanie wybitnych osiągnięć mieszkańców.

Uroczystość w solnej scenerii Komory "Warszawa" zakończył nagrodzony wielkimi brawami koncert muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Dętej "Podstolice" pod batutą Stanisława Gawora.

Zobacz  panoramy.

Udostępnij artykuł